Marwell Shop

КОНТАКТ

Борис Кидрич, 2000 Штип

Работно време – Понеделник до Петок, 8:00–21:30

Контролор на личните податоци е Марвел Салес, со седиште на ул. Борис Кидрич 46, Штип, Република Северна Македонија.
Личните податоци се обработуваат во согласност со одредбите од Законот за заштита на лични податоци.

Офицер за заштита на лични податоци:
Павло Марјанов
pako@marwell.mk